%100 Güvenli Alışveriş
%100 Orjinal Ürünler
400 TL ÜZERİ KARGO BEDAVA
Kapıda Ödeme
İade Garantisi
%100 Orjinal Ürünler
400 TL ÜZERİ KARGO BEDAVA
Kapıda Ödeme
400 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA

Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi

93.44

Üretici Liste Fiyatı: 128.00

  • %27

    İNDİRİM

  • Hızlı Kargo

    1 Gün içinde Kargo

  • Paylaş
Edebiyat ve eğitim fakültelerinin “Eski Türk Edebiyatı Tarihi” derslerinde okutulmak üzere ilk olarak 2004 yılında yayımlanan Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, beklenenin üzerinde bir ilgi görerek kısa zamanda sahasının vazgeçilmez kitaplarından biri haline geldi. İlk baskının önsözünde “Eserin amacı, edebî türleri kronolojik bir düzen dahilinde kendi aralarında tasnif ederek öğrenciyi edebiyat tarihimizin ana hatları ve seyri hakkında kısaca bilgilendirmek ve bu sahada çalışanlara en yeni bibliyografya bilgisini aktarabilmektir.” denmiş ve her yeni baskıda özellikle son yıllarda üniversitelerde hazırlanıp henüz yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri dahil en güncel bibliyografyanın okuyucuya yansıtılmasına özen gösterilmiştir. Ancak her defasında zenginleşerek artan bu ilavelerle kitabın bir süre sonra üniversitelerin Türk edebiyatı tarihi müfredatını aşacağı ve öğrencinin öncelikle edinmesi gerekli edebiyat tarihi bilgilerinin hayli üzerinde bir yük oluşturacağı anlaşılmaktadır. Bu düşünceyle üniversite öğrencilerinin sadece lisans seviyesinde edebiyat tarihi müfredatını karşılaması amacıyla muhtasar bir kitap oluşturma ihtiyacı doğmasıyla Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi’nin bu ve bundan sonraki baskıları sürekli muhtevası artan bir kitap olmak yerine, kısmen kısaltılmış ve zarurî güncellemeleri içeren bir ders kitabı olarak kalırken, eserin 2007 yılı için genişletilmiş olarak hazırlanan yeni baskısı ve bundan sonraki baskıları Eski Türk Edebiyatı Tarihi adıyla, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerle akademisyenlere hitap edecek şekilde olmasına karar verilmiştir.

İçindekiler


İSLÂM ÖNCESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI/ 13
Hunlar Çağına Ait Siyasi Mektup ve Türkü Tercümeleri/ 13, Göktürk Abideleri/ 14
Uygurlar/ 15, Kaynakça/ 16
KARAHANLI DÖNEMİ EDEBİYATI/ 18
Balasagunlu Yûsuf/ 18, Kaşgarlı Mahmûd/ 19, Edib Ahmed/ 20, Ahmed Yesevi/ 21
Hakim Süleyman Ata/ 23, Kaynakça/ 25
GAZNELİLER DÖNEMİ/ 28
Kaynakça/ 30

SELÇUKLU DEVLETİ DÖNEMİ/ 32
Kaynakça/ 35
ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ DÖNEMİ/ 39
Evhadüdddin-i Kirmani/ 45, Yunus Emre/ 45, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi/ 47
Sultan Veled/ 51, Hoca Dehânni/ 53, Nâsıri/ 55, Hacı Bektaş Veli/ 56,Kaynakça/ 58
XIV. YÜZYILA GENEL BAKIŞ/ 65
HAREZM’DE EDEBİYAT/ 66
Rabguzi/ 67, Kerderli Mahmûd/ 68, İslâm/ 69, Kutb/ 69, Hârzemi/ 70
MEMLÛK SAHASI KIPÇAK TÜRKÇESİ/ 71
Seyf-i Serâyi/ 71, Ebû Hayyân/ 72, Hüsam Kâtib/ 73

KUMAN SAHASI KIPÇAK TÜRKÇESİ/ 73
XIV. YÜZYIL AZERÎ EDEBİYATI/ 74
Hasanoğlu/ 75, Ahmed Bin Veys/ 75, Nesimi/ 75

XIV. YÜZYIL OSMANLI EDEBİYATI/ 77
Şeyyâd Hamza/ 78, Ahmed Fakih/ 81, Gülşehri/ 83, Âşık Paşa/ 85, Ahmedi/ 87
Kadı Burhaneddin/ 89, Hoca Mes’ûd/ 91, Eflâki/ 93

XIV. YÜZYIL OSMANLI SAHASI MESNEVÎ YAZARLARI VE ESERLERİ/ 94
XIV. YÜZYIL OSMANLI SAHASI MENSUR ESERLERİ/ 101
Kaynakça/ 104
XV. YÜZYILA GENEL BAKIŞ/ 109
XV. YÜZYIL ÇAĞATAY EDEBİYATI/ 112
Ali Şir Nevai/ 114
XV. YÜZYIL AZERÎ EDEBİYATI/ 118
XV. YÜZYIL OSMANLI EDEBİYATI/ 118
Ahmed-i dâ’i/ 125, Şeyhi/ 128, Ahmed Paşa/ 131, Necâtibey/ 133, Avni/ 135
Adli/ 136, Sultan Cem/ 137, Şehzade Korkud/ 138, Adni/ 138
Nişancı Mehmed Paşa (Karamanî)/ 140, İvâz Paşa-Zâde Atâ’i/ 140, Cemali/ 141
Karamanlı Nizâmi/ 142, Kemâl-İ zerd (Saruca Kemâl)/ 143, Melihi/ 144, Mesihi/ 145
Hamdullah Hamidi/ 145, Zeyneb Hanım/ 148, Mihri Hatun/ 149, Eşrefoğlu Rûmi/ 149

XV. YÜZYIL OSMANLI SAHASI MESNEVÎ EDEBİYATI/ 150
Dini-Ahlâki-Tasavvufi Mesneviler/ 152, Aşk Mesnevileri/ 157, Tarihi, Destani ve Menkabevi Mesnevileri/ 159, Sergüzeştnâme ve Hasbihâller/ 163
XV. YÜZYIL ANADOLU SAHASI MENSUR ESERLERİ/ 166
Kaynakça/ 170
XVI. YÜZYILA GENEL BAKIŞ/ 177
XVI. YÜZYIL ÇAĞATAY EDEBİYATI/ 179
XVI. YÜZYIL AZERÎ EDEBİYATI/ 181
Fuzuli/ 182
XVI. YÜZYIL OSMANLI SAHASI EDEBİYATI/ 189
Zâti/ 198, Hayâli Bey/ 200, Bâki/ 202, Nev’i/ 204, Lâmi’i/ 206, Kemâl Paşa-Zâde/ 208 Figâni/ 209, Muhibbi/ 210, Hubbi Hatun/ 211, Celili/ 212

XVI. YÜZYIL OSMANLI SAHASI MESNEVÎLERİ/ 214
Dini-Ahlaki-Tasavvufi Mesneviler/214, Aşk Mesnevileri/ 217, Tarihi, Destani Menkavebi Mesneviler/ 220

XVI. YÜZYIL OSMANLI SAHASI MENSUR ESERLERİ/ 223
Tarihler/ 223, Biyografi Eserleri/ 224, Şuara Tezkirleri/ 225, Şerhler/ 229, Diğer ensur Eserler/ 230, Kaynakça/ 231

XVII. YÜZYILA GENEL BAKIŞ/ 241
XVII. YÜZYIL ÇAĞATAY SAHASI TÜRK EDEBİYATI/ 243
XVII. YÜZYIL AZERÎ SAHASI TÜRK EDEBİYATI/ 244
XVII. YÜZYIL OSMANLI SAHASI TÜRK EDEBİYATI/ 246
Klâsik Üslûp/ 248, Sebk-i Hindi/ 248, Hikmeti Tarz/ 250, Mahalli Tarz/ 251 Gani-Zâde Nâdiri/ 252, Nef’i/ 253, Nev’i-Zâde Atâ‘i/ 256. Şeyhülislam Yahyâ/ 257 Şeyhülislam Bahâyi/ 259, Nâ’ili-i Kadim/ 260, Neşâti/ 262, Fehim-i Kadim/ 263 Nedim-i Kadim/ 264, Nâbi/ 265, Bosnalı Sâbit/ 267,Hâleti/ 263

XVII. YÜZYIL OSMANLI SAHASI MESNEVÎLERİ/ 270
XVII. YÜZYIL OSMANLI SAHASI MENSUR ESERLERİ/ 278
Tezkireler, Biyografik ve Bibloyografik Eserler/ 278, Tarihler/ 281, İlmi Eserler/ 282 Veysi ve Nergisi’nin Eserleri/ 283, Seyahatnameler/ 285, Şerhler ve Diger Mensur Eserler/ 285, Kaynakça/ 286

XVIII. YÜZYILA GENEL BAKIŞ/ 291
XVIII. YÜZYIL ORTA ASYA SAHASI TÜRK EDEBİYATI/ 295
XVIII. YÜZYIL AZERÎ SAHASI TÜRK EDEBİYATI/ 296
XVIII. YÜZYIL OSMANLI SAHASI TÜRK EDEBİYATI/ 297
Nedim/ 305, Râgıp Paşa/ 307, Kâni/ 308, Seyyid Vehbi/ 310, Sünbül-Zâde Vehbi/ 312, Fıtnat Hanım/ 314, Şeyh Gâlip/ 315

XVIII. YÜZYIL OSMANLI SAHASI MESNEVÎLERİ/ 317
XVIII. YÜZYIL OSMANLI SAHASI MENSUR ESERLERİ/ 326
Tezkireler, Biyografik ve Bibiliyografik Eeserler/ 326, Tarihler/ 333, Surnameler/ 334, Sedaretnameler/ 335, Seyahatnameler/ 336, Münşeât Mecmuaları/ 336, Şiir ve Şair Hakkında Eserler/ 337, Dini, Tasavvufi Ahlaki Eserler/ 338, Şerhler ve Lügatler/ 339, Kaynakça/ 340

XIX. YÜZYILA GENEL BAKIŞ/ 347
XIX. YÜZYIL ORTA ASYA SAHASI TÜRK EDEBİYATI/ 350
XIX. YÜZYIL AZERÎ SAHASI TÜRK EDEBİYATI/ 352
XIX. YÜZYIL OSMANLI SAHASI TÜRK EDEBİYATI/ 353
Eenderunlu Vâsıf/ 356, Keçeci-Zâde İzzet Molla/ 358, Leskofçalı Gâlip/ 359
XIX. YÜZYIL OSMANLI SAHASI MESNEVÎLERİ/ 361
XIX. YÜZYIL OSMANLI SAHASI MENSUR ESERLERİ/ 364
Şuara Tezkireleri/365, Biyografi Eserleri /367, Tarihler/ 369, Sefaretnameler/370, Seyahatnameler/370, Lügatlar/371, Kaynakça/372
Sayfa sayısı: 400
Boyut: 16,5 x 23,5 cm.
ISBN: 9789759953515
Son güncelleme: 28.01.2023