Basın Medya Arapçası İleri Seviye İçin

%35 İNDİRİM
14.95 TL
Liste fiyati 23.00TL
1 Gün içinde Kargo

Listelerine Ekle

Abdullah Kızılcık

Abdulcabbar El - Gureyri

Ensar Neşriyat

Puan Ver:
Sayfa sayısı: 176
Boyut: 13,5 x 21
ISBN: 9786052174593
Kağıt kalitesi: Kitap Kağıdı
Son güncelleme: 07.01.2021

Basın Medya Arapçası İleri Seviye İçin AÇIKLAMASI

مختلف نتابع إننا إذ عالمنا، في بارزة مكانة ّ
حولنا يجري ما معرفة في تساعدنا التي المعلومات على للحصول اإلعالم ّسائل و
وكثرة وسهولتها ببساطتها اإلعالم لغة تميز وبسبب الحياة. مجاالت مختلف في
عن مستوياتهم كانت مهما وطالبها العربية اللغة متعلمو يستغني فال استعمالها
صحيحة، قراءة ويقرأوا لغتهم يطوروا لكي العربية والمجالت الصحف قراءة
األخطاء. من خالية كتابة ويكتبوا جيدًا، فهما ويفهموا
واالقتصادية السياسية األخبار لتشمل األخبار تنويع راعيا
أيضا تنوعت التي المقاالت من عددًا أضفنا الفائدة ولزيادة
الكلمات من َدر
واألدبيّ والعلمية واالقتصادية السياسية بين
الصحافة لغة موضوعات
والمفردات الكلمات ّمعاني على محتويا المعتبرة، والمجالت الصحف من مقتطفة
موضوع ّ
ُ
المستوى مع يتناسب بما اإلعالمية التعابير من ومجموعة والمناقشة الفهم بأسئلة
العربية. متعلمي من المتقدم
Basın Medya Arapçası İleri Seviye İçin hakkında hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu yapan sen ol.
İsimsiz (Kendi isminizle yorum yapmak için sisteme giriş yapınız

İLGİLİ ÜRÜNLER