%100 Güvenli Alışveriş
%100 Orjinal Ürünler
400 TL ÜZERİ KARGO BEDAVA
Kapıda Ödeme
İade Garantisi
%100 Orjinal Ürünler
400 TL ÜZERİ KARGO BEDAVA
Kapıda Ödeme
400 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA

Hz. Ademden Bugüne İslam Tarihi (8 Cilt)

Hz. Ademden Bugüne İslam Tarihi (8 Cilt) Mahmud Şakir Kahraman Yayınları Dini Kitaplar İslam Tarihi

910.00

Üretici Liste Fiyatı: 1400.00

  • %35

    İNDİRİM

  • Hızlı Kargo

    2 Gün içinde Kargo

  • Paylaş
HANGİ TARİH?

"... Her ümmet, dinî inançlarından ve hayatının gerçeklerinden hareketle kendini tanıtan bir tarihe sahiptir ki; onun saf kalabilmesi, fertlerinin zevk ve meyilleriyle uyum içinde bulunması ve gelecek nesillerin ondan ilham alarak yetişmesi için tarihini kendi inançlarını aykırı olan herşeyden korumaya özen gösterir."

"Ne yazık ki bazı sapık eller geçmişte İslam ümmetinin tarihi ile oynamıştır. Öyle ki yeni safhasıyla da İslam Tarihi'ni, eski dönemlere ait saptırılmış tarihin bir devamı olarak ve günümüz Avrupa'sının tarihi ile de bir benzerlik içerisinde akıp gitmekte olduğunu görüyoruz. Dünya tarihi, Avrupa'da cereyan eden tarihe uydurularak üç kısma ayrılmaktadır:

Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ.

Evrenseldir diye ileri sürülen bu tarih elbette ki Avrupa'dan başka bir yere ait olamaz ve başkasını da kapsayamaz."

BİZİM TARİHİMİZ

"İslam Tarihi'ne gelince... Bunu da faziletlerimizin, manevi değerlerimizin, inançlarımızın ve kavramlarımızın ışığında üç kısma ayırmamız mümkündür:

1- İslam Öncesi Tarih: Peygamberleriyle birlikte yaşamış onları izleyip yollarından yürümüş cemaatler istisna edilecek olursa uzun sürmüş bir 'Cahiliye Dönemi'dir.

2- İslam Tarihi: Hz. Muhammed'in (S.A.V) ve sonraki Raşid Halifeler'in dönemini kapsar.

3- Yeni Tarih: Hükümdarların İslami çizgiden saptıkları, hükümetlerin anarşi ve cehalet içinde bocaladıkları ve yabancılara körü körüne uyguladıkları "İkinci Cahiliye" dönemidir. Bu dönemde salih amellerde bulunmuş kimseler olduysa da devirleri kısa sürmüştür.

İşte bu bilgiler ışığında görüş mesafimizin netleşebilmesi ve özgün kişiliğimizin ortaya çıkabilmesi için tercih etmemiz gereken tarih budur."

HZ. ADEM'DEN BUGÜNE İSLAM TARİHİ

Günümüzde "İslam Tarihi" adıyla yayınlanan pek çok eser sadece Hz. Peygamber (S.A.V) dönemini, kısmen de Hulefa-i Raşidin devrini ihtiva etmektedir.

Sekiz ciltlik bu eser ise insanın yaratılışından başlayarak modern çağa kadar tüm İslam coğrafyasının tarihini kapsamaktadır:

• İnsanın ilk yaratılışı

• Peygamberler dönemi

• Cahiliye dönemi

• Hz. Muhammed'in (s.a.v) dönemi

• Dört halife dönemi

• İslam devleti

• Emeviler dönemi

• Abbasiler dönemi

• Memluklar dönemi

• Osmanlılar dönemi

• Modern çağMAHMUD ŞAKİR VE ESER HAKKINDA

Mahmud Şakir, 1933 yılında Şam'ın Hırista kasabasında doğdu. Dımışk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu. Coğrafya öğretmenliği yaptı. Müslüman toprakları tanıtmak amacıyla İslam ülkeleri adlı tarih serisini hazırladı. 1972'de Riyad'taki İmam Muhamed Bin Suud İslami İlimler Üniversitesi ile sözleşme imzalayarak İslam Tarihi Kürsüsünde ders vermeye başladı. Aynı zamanda bu bilim dalında eserler verdi.

Üniversite yönetimine, İslam Tarihinin yeniden ve gerçeklere uygun şekilde yazılması için ilmi bir komisyon kurulması teklifinde bulundu. Ancak bu teklifi ırkçı eğilimler yüzünden kabul edilmedi. Bunun üzerine üniversitedeki görevinden ayrılarak kendi imkanlarıyla "İslam Tarihi"ni kaleme aldı. Derin bilgisi ve geniş ufkuyla, yıllarca yaptığı seyahatler ve geniş araştırmalar sonucu bu ünlü eserini ortaya koydu.

• Yazar, ilim adamlarının güvenine mazhar olmuş, Siret-i İbn-i Hişam, El-İbâr (İbn-i Haldun), Tarihu'l-İslam (Hasan İbrahim Hasan), Tarihu'l-Hulefa (İmam Suyûtî), Tarih-i Taberî, El-Bidaye ve'n-Nihaye (İbn-i Kesir), El-Kamil (İbn'ul-Esir) gibi kaynaklardan faydalanılmış ve olaylar belgelendirilmiştir.

• Mahmut Şakir'in bu eseri araştırmacı-yazar ve mütercim Ferit Aydın tarafından akıcı bir üslup ve büyük bir titizlikle Türkçe'ye çevrildi.

• Okuma rahatlığını sağlamak için ithal kitap kağıdına basıldı. Genciyle yaşlısıyla herkesin rahatlıkla okuyabileceği büyüklükte punto ve karakter kullanıldı.

• Konu ile ilgili harita, tablo ve çizimlere yer verildi.

• Kitapta belirtilen kaynaklara okuyucunun daha kolay ulaşabilmesi için, söz konusu kaynakların Türkçe çevirilerindeki karşılığı verildi.
Boyut: 17 x 24
ISBN: 9789757954590
Tercüme: Ferit Aydın
Kağıt kalitesi: Kitap Kağıdı
Son güncelleme: 06.12.2022