%100 Güvenli Alışveriş
%100 Orjinal Ürünler
300 TL ÜZERİ KARGO BEDAVA
Kapıda Ödeme
İade Garantisi
%100 Orjinal Ürünler
300 TL ÜZERİ KARGO BEDAVA
Kapıda Ödeme
300 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA

El Camiu Li Ahkamil Kuran Kurtubi Tefsiri 20 Cilt Takım

El Camiu Li Ahkamil Kuran Kurtubi Tefsiri 20 Cilt Takım İmam Kurtubi Buruc Yayınları 3002538100119 Tefsir Dini Kitaplar

1440.00

Üretici Liste Fiyatı: 2400.00

  • %40

    İNDİRİM

Ürün stoklarımızda bulunmamaktadır.
  • Paylaş
Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubi Ensari ve Hazrecli bir soydandır. Endülüse yerleşmiş bir aileden gelmedir. Hicri 640 / m. 1242-1243 yılında Kurtubada doğmuş, Endülüsden Mısıra hicret ederek hicri 671 / m. 1273 yılında Minyede vefat etmiştir. Kurtubinin birçok eseri mevcuttur. Fıkıh, siyer, akaid vs. Tüm İslam coğrafyasınca bilinen en meşhur eseri Kuran Tefsiri olan el-Camiu li Ahkamil-Kuran adlı eseridir.

Kurtubinin tefsiri, ahkam tefsiridir. Fıkhi incelikleri detaylı bir şekilde anlatan tefsirdir. Kitabın telif amacını söyle açıklar.

Ömrüm boyunca Allahın kitabıyla meşgul olmayı, bütün takatimi Kuran hakkında özlü bir açıklama yazmaya harcamayı uygun gördüm. Bu açıklama; tefsir, dil, irab ve kıraatlere dair nükteler ve incelikler ile sapıklık ve doğrudan, haktan uzaklaşmış yolları izleyenlerin kanaatlerini reddini ihtiva etsin. Sözünü edeceğimiz ahkam (Kuran hükümleri) ve ayetlerin nuzülüne dair hususlara tanıklık edecek pek çok hadisler, ayet ve hadislerin manalarını bir arada telif eden, onların müşkil (problemli zorlu) delillerini, selefin ve selefe tabi olan halefin sözleri ile beyan eden bir muhtevaya sahip olsun, istedim. Ben bunu kendim için bir hatırlatma ve öğüt, kabre gireceğim gün için bir azık, ölümümden sonra da salih bir amel olsun diye hazırladım.

Kurtubi tefsirinde, ilk önce Kuran ı, Kuranla izaha çalışır. Ele aldığı konuyla alakalı ayetlere atıflarda bulunur.

Sonra hadisleri zikr eder, hadis ile ilgili bolca malumat verir ve yorumlarda bulunur.

Sahabe ve tabiinden gelen nakillere yer verir, onların kritiğini yapar.

Dilbilgisi yönünü detaylı inceler. Kelimenin yapısını, kendi dönemine kadar kelimenin nasıl kullanıldığını, cümle yapısı içindeki yerini detaylıca inceler.

Dil alimlerinin farklı görüşlerini serdeder. Sonra da o kelimeye yüklediği manayı, hükmü dille bağlantılandırır ve kanaatini izhar eder.

Çokça Arap şiirinden örnekler verir. Dilin dayanaklarını sağlam bir zemine oturtur.

Kurtubi kıraat farklılıklarına da çok yer verir ve her bir mezhebin delillerini de açıklar.

Fıkhi bir meseleyi açıklarken tafsilatlı açıklamalarda bulunur. Ayetten çıkan fıkhi hükümleri maddeler halinde zikreder. Sadece bağlı bulunduğu Maliki mezhebiyle sınırlı kalmaz. Tüm mezheplerin görüşlerini delilleriyle açıklar. Zaman zaman diğer mezhepleri tercih ettiği de görülür.

Bazen de derim ki diye başlar ve kendisine ait özel kanaatini belirtmekten çekinmez.

Kurtubi Tefsirinde Kuranı anlamak isteyenler için bolca malzeme vardır. Kuranı anlamak ve yaşamak isteyenler, el-Camiu li Ahkamil-Kurana kayıtsız kalamazlar.

Anlaşılır bir dil, itinalı bir baskı ile okuyucuya sunulmuştur.
ISBN: 3002538100119
Son güncelleme: 07.05.2022