Sahihi Müslim Tercümesi ve Şerhi 12 Cilt Takım

Bedava Kargo
%30 İNDİRİM
378.00 TL
Liste fiyati 540.00TL
1 Gün içinde Kargo

Listelerine Ekle

Ahmed Davudoğlu

Rıhle Kitap

Puan Ver:
Sayfa sayısı: 8620
Boyut: 17 x 24 Cm
ISBN: 978605563445
Kağıt kalitesi: Şamua Kağıt
Son güncelleme: 09.06.2019

Sahihi Müslim Tercümesi ve Şerhi 12 Cilt Takım AÇIKLAMASI

Okunup istifade edildikçe merhum müellifinin hasenat hanesine kaydedilmeye devam edecek bir sadaka-i cariye olmasının ötesinde, günümüzde yaşanan bilgi kirliliği karşısında istikametin ve kalp safiyetinin muhafazasına büyük hizmet anlamına gelen bu eseri orijinal haliyle okuyucuya arz etme bahtiyarlığı yaşattığı için Cenab-ı Hakk’a hamdediyoruz.

Hz. Peygamber (s.a.v)’in sünneti, Kur’an-ı Kerim’in hem tebliği, hem beyanı, hem de hayata tatbiki olduğu için Ümmet açısından hayatî önemdedir. Bu sebeple İslam uleması, Sahabe asrından bu yana Kur’an-ı Kerim’e paralel olarak Sünnet-i seniyyenin ana taşıyıcı unsuru olan hadis-i şeriflere de son derece büyük bir hassasiyetle hizmet etmiştir. Hadislerin ezberlenmesi, nakli, yazıya geçirilmesi, kitaplarda tedvini, tasnifi ve şerhi, hayatın muradullah istikametinde inşa ve idamesi için vazgeçilmez olduğundan, bu alanda büyük gayretler sarf edilmiş, sayısız eserler vücuda getirilmiştir.

Bu cümleden olarak, merhum ve mağfur Ahmed Davudoğlu hocanın Sahîh-i Müslim Tercemesi ve Şerhi isimli muhalled eseri birkaç bakımdan ayrı bir hususiyete sahiptir:

Herşeyden önce o, Kütüb-i Sitte‘nin Sahîh-i Buhârî‘den sonra ikinci sırada (hatta bazı ulemaya göre birinci sırada) gelen Sahîhi Müslim üzerine yapılmış bir çalışmadır.
Temel bir hadis kaynağı üzerine Cumhuriyet döneminde yazılmış mütekâmil ilk şerhdir.
Kendisinden önce yazılmış şerhlerin mükemmel bir hülasası olması yanında, günümüz meselelerine dair yetkin bir alimin tesbit ve teşhislerini muhtevidir.
Şerh ne maksadı hasıl etmeyecek kadar kısa, ne de okuyucuyu yoracak kadar uzundur. Merhum müellif, orta seviyedeki okuyucuyu hedeflemiş, hem ilmî izahları, hem de üslup ve dili ona göre ayarlamıştır.
Eserin başında kısa da olsa Hadis Usulü’ne dair bir bahis mevcuttur.
Müellif merhumun Ehl-i Sünnet itikadının muhafaza, müdafaa ve neşrine ömrünü adamış alim kişiliği eserin her bahsine sinmiş bulunmaktadır.

Sahîh-i Müslîm Tercümesi ve Şerhi - Ahmed Davudoğlu

Okunup istifade edildikçe merhum müellifinin hasenat hanesine kaydedilmeye devam edecek bir sadaka-i cariye olmasının ötesinde, günümüzde yaşanan bilgi kirliliği karşısında istikametin ve kalp safiyetinin muhafazasına büyük hizmet anlamına gelen bu eseri orijinal haliyle okuyucuya arz etme bahtiyarlığı yaşattığı için Cenab-ı Hakk’a hamdediyoruz.

Eserin son cildi (XII. cilt), istifadeyi ciddi anlamda kolaylaştıran “Fihrist”ten oluşmaktadır. Yılların emeği olan bu çalışmanın telif hakkını, herhangi bir maddî karşılık almadan tarafımıza devreden muhterem Necdet Arman hocama, ayrıca merhum müellifin varisleri adına, eserin tarafımızca basılması konusunda gerekli kolaylığı gösteren İbrahim Yıldız beye teşekkürlerimi sunuyorum.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

Ebubekir Sifil
Sahihi Müslim Tercümesi ve Şerhi 12 Cilt Takım hakkında hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu yapan sen ol.
İsimsiz (Kendi isminizle yorum yapmak için sisteme giriş yapınız

İLGİLİ ÜRÜNLER